ساختمان شرکت اوستات ترکیه

موقعیت : محمودیه – عثمان بی – اینگول – ترکیه

مقیاس : 1:40 , ابعاد 1 متر مربع

USTAT Building Maquette

Location : Mahmudiye – Mh.Osmanbey – iNEGOL – Turkey

کارفرما: شرکت اوستات – ترکیه

usstat  co

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا – ایران

logo

 Employer : USTAT  Company – Turkey

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh7660

mehransazeh500040

mehransazeh60005

mehransazeh40003

mehransazeh30002

mehransazeh52005

Read More