ماکت هایی که در نمایشگاه ها مورد بازدید قرار میگیرند دارای آپشن هایی نظیر نورپردازی حرفه ای ، میز نمایش حرفه ای ، ریموت کنترل نورپردازی می باشد

mehransazeh157

ادامه مطلب 

ماکت هایی که با دقت ساخته می شوند قطعات آن لزوما با لیزر برش

نخورده اند و ممکن است توسط یک استاد کار ماکت سازی با کاتر برش

خورده باشند ، چنان که در گذشته فناوری هایی نظیر لیزر و کامپیوتر

وجود نداشتند شاهد ماکت های بسیار حرفه ای و بی نظیری بودیم که

در نمایشگاه های مهم حضور داشتند

ادامه مطلب

ماکت صنعتی

ماکت صنعتی