مجتمع تجاری سان سنتر و سام سنتر اصفهان

موقعیت : اصفهان – ایران

مقیاس : 1:300  – ابعاد  :3.7 متر مربع

Scale Model of Isfahan Sun Center & Sam Center  Commercial 

Location : Isfahan – Iran

کارفرما : مشاور مهندسین پانا

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Employer : PAADAAMOOD TARH NOVIN ARIYANA – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh333_5426

mehransazeh33_5431

mehransazeh443_5442

mehransazeh_5440

IMG_0535

IMG_0541

IMG_0555

IMG_0554

IMG_0550