خط 7 متروی تهران

ایستگاه کمیل

موقعیت : تهران- ایران

مقیاس : 1:100  – ابعاد  : 2 متر مربع

  Line Seven of Tehran Metro

Location :Tehran- Iran

کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص

download

گروه سپاسد

IMG_20170514_155230

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Employer :Khatamolanbya head Quarters –Sepasad Group

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

 mehransaze_0337

mehransazeh_0334

mehransazeh_0341

mehransazeh0644

mehransazeh_0803

mehransazeh_0799

mehransazeh_0868

mehransazeh_1092

mehransazeh_0848

mehransazeh_0823

mehransazeh_0891

mehransazeh_0957

mehransazeh_1089

mehransazeh_1111

نیروگاه تولید همزمان آب و برق قشم مپنا

موقعیت : جزیره قشم- ایران

مقیاس : 1:150  – ابعاد  :1 متر مربع

Scale Model of Qeshm CHP Power Plant

Location : Qeshm Island- Iran

کارفرما : گروه مپنا – ایران

mapna

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا – ایران

logo

Employer : MAPNA Group – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh_5039

mehransazeh_5296

mehransazeh_5305

mehransazeh_5348

mehransazeh_5367

mehransazeh_5365

mehransazeh_5321