واحد آب شیرین کن گروه مپنا

 موقعیت : جزیره قشم – ایران

مقیاس : 1:60  – ابعاد  :1 متر مربع

Scale Model of  Desalination Unit   

Location :  Qeshm Island – Iran

کارفرما : گروه مپنا

mapna

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Employer : MAPNA Group – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

IMG_20170208_002844---Copy

mehransazeh_5145

mehransazeh_5469

mehransazeh_5474

mehransazeh555

mehransazeh_0571

mehransazeh_0530

mehransaze_0589

mehransazeh_0617

mehransazeh_0581

MEHRANSAZEH322

mehransazeh_0628

mehransazeh_0682

mehransazeh_0704

باز طراحی و بهینه سازی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

موقعیت : تهران –  ایران

مقیاس : 1:450  – ابعاد  :5 متر مربع

Scale Model of Damavand Combined Cycle Power Plant

Location : Tehran – Iran

کارفرما : گروه مپنا

mapna

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Employer : MAPNA Group – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh499933

mehransazeh_4966

mehransazeh_4957

mehransazeh_4950

mehransazeh_4925

mehransazeh_4936

mehransazeh_4942

mehransazeh_4946

mehransazeh_4979

mehranszeh_4973

mehransazeh774_5016