طرح توسعه بنادر و سواحل نیروی دریایی

موقعیت : سواحل دریای مکران

Islamic Republic of Iran Navy

کارفرما : نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

download (1)

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Client : Islamic Republic of Iran Navy

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

جهت جلوگیری از انتشار اسناد طبقه بندی شده  بخش های حساس پروژه فیلتر شده

 mehransazeh9000090

mehransazeh55

mehransazeh6399

mehransazeh-co.com66787

mehransazeh-co.com45676

mehransazeh860