و تراک بندی راه آهن تهران – مشهد ATC

موقعیت : ایستگاه اسفراین – بیهق

نمایشگاه صنایع ریلی و تجهیزات وایسته

نمایشگاه بین المللی تهران 94/2/27  لغایت 94/2/30

Islamic Republic of Iran Railways

کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران

راه آهن

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Client : slamic Republic of Iran Railways

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh88809009

mehransazeh767650090

mehransazeh760009099

mehransazeh0909800

mehransazeh77767655

مخازن گاز مایع طبیعی – ال.ان.جی

موقعیت : سایت عسلویه

Liguid Natural Gas  Tank

LNG

کارفرما : قرارگاه خاتم الانبیاء ص

download

موسسه عمران صنعت

omransanat23

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Client:Khatamolanbya head Quarters – Omran sanaat Institution

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh56uu54

mehransazeh50001

mehransazeh60909

mehransazeh63300

mehransazeh8400

mehransazeh9000

mehransaz1