پل کابلی خلیج فارس – قشم

موقعیت : جزیره قشم – بندر لافت به بندر پهل

مقیاس ۱:3000 ,  1:1500

Persian Gulf  Cable Bridge

کارفرما : قرارگاه خاتم الانبیاء ص – قرب  نوح ع

موسسه عمران صنعت

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Khatamolanbya head Quarters – Omran sanaat Institution

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh600

mehransazeh8880090

mehransazeh500

mehransazeh50000

mehransazeh50

ادامه مطلب