• ماکت سازی کاربرد های فراوانی دارد و یکی از آن ها پیاده سازی پروژه های نظامی است. گروه ماکت سازی مهران سازه آمادگی اجرای انواع پروژه های نظامی را داشته و تاکنون در چندین پروژه مشارکت داشته است. برای نمونه می توان به پروژه ساخت ماکت پایگاه ها و بنادر نیروی دریایی جمهوری اسلامی و پروژه ساخت ماکت مراکز آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اشاره کرد.

به طور کلی ماکت سازی پروژه های نظامی برای دید بهتر نسبت به اجرای پروژه قبل از شروع پروژه و یا در حین انجام پروژه صورت می پذیرد. با پیاده سازی ماکت جزییاتی که در ذهن نمی توان تصور کرد را می توان مشاهده نمود و در صورتی که مشکلی یا نقصی در هر یک از بخش های پروژه وجود داشت آن را برطرف نمود تا از هزینه های سنگین و دوباره کاری جلوگیری شود.

مرکز آموزش پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران

….ادامه مطلب….

ماکت سازی

………………………………………………………………………………

توسعه سواحل دریای مکران

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

….ادامه مطلب….

mehransazeh1000---Copy---Copyuuuu