گروه ماکت سازی مهران سازه اجرای پروژه های ماکت سازی بین المللی را هم در کارنامه خود دارد. در همه جای دنیا ساخت ماکت برای پروژه های عمرانی، آموزشی و … مرسوم است. مهران سازه در سال های فعالیت خود پا به عرصه های بین المللی نیز گذاشته و پروژه های ماکت سازی را در خارج از آبهای ایران نیز تهیه و اجرا نموده است.

ماکت سازی ساختمان شرکت اوستات ترکیه و اجرای پروژه ماکت سازی فرودگاه بین المللی ملکه علیا کشور اردن از نمونه های پروژه های بین المللی محسوب می شوند.