آتی شهر – همراه شهر

موقعیت : آتی شهر- ورد آورد – تهران – ایران

مقیاس : 1:200  – ابعاد 1/5 متر مربع

Ati Shahr  scale model Project

Location : Ati shahr – vardavard- Tehran – Iran

کارفرما: همراه اول

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

 Employer : Hamrah Aval

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh5454079

mehransazeh57770900

mehransazeh5666445

mehransazeh50303

mehransazeh54443000

mehransazeh6000909

mehransazeh-finish-2

mehransazeh6664300