طرح توسعه بنادر و سواحل نیروی دریایی

موقعیت : سواحل دریای مکران

Islamic Republic of Iran Navy – Makran coastal development

Location : Makran Sea

کارفرما : نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Islamic Republic of Iran Navy

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

جهت جلوگیری از انتشار اسناد طبقه بندی شده  بخش های حساس پروژه فیلتر شده

 mehransazeh860

mehransazeh-co.com66787

mehransazeh9000090

mehransazeh5467855

mehransazeh9667834

mehransazeh6399

mehransazeh666300

mehransazeh55

mehransazeh33ttt3

mehransazeh-co.com45676

ادامه مطلب