مجتمع پارسیان
مقیاس 1:300
ابعاد 1 متر مربع
روش طراحی : لایه ای
مدت زمان طراحی : 3 روز
مدت زمان اسمبل : 5 روز

DSC00067

mehransaze