دکل های مخابراتی شرکت کاوش کام آسیا

Telecommunication  mast

نمایشگاه بین المللی باکو 2014/11/24

کارفرما: صنایع فلزی کاوش کام آسیا

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Kavosh Com Asia Company

Model makers: Mehransazeh Tahkim Mabna

 دکل لتیس  ۴ پایه ۸۴ متری  – مقیاس ۱:۶۰

LATTICE  TOWER  4 Legs  – Height 84 m

mehransazeh_2386

mehransazeh

mehransazeh_2382

mehransazeh

mehranswraze

دکل پل – ارتفاع 6 متر – مقیاس 1:25

POLE – ROOF TOP TOWERS – Height 6 m

SAMyyy_2319

mehransaze_2414

دکل مهاری۳ پایه ۱۵ متری  – مقیاس ۱:۲۵

GUYED MAST – 3Legs – Height 15 m

dakal-3

uuuuu

mehransazeh2365

دکل آی – سی – بی  _ 48 متری – مقیاس : 1:50

ICB TOWER -3Legs –  Height 48 m
mehransazeh4563

mehransazeh_2420

SAM_2431

ادامه مطلب