مجتمع تجاری علاءالدین۲

Allaedin Commercial Building

Location: Jomhori Avenue – Tehran – Iran

مقیاس ۱:۲۵ و ابعاد ۳ متر مربع

کارفرما: شرکت علاءالدین

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : Allaedin  Company

Model Makers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh5995

mehransazeh6666320

mehransazeh555554

mehransazeh794

mehransazeh666632

mehransazeh268

ادامه مطلب