مجتمع تجاری سام سنتر اصفهان

موقعیت : اصفهان – ایران

مقیاس : 1:200  – ابعاد  :1.5 متر مربع

Scale Model of Isfahan Sam Center Commercial 

Location : Isfahan – Iran

کارفرما : مشاور مهندسین پانا

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Employer : PAADAAMOOD TARH NOVIN ARIYANA – Iran

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna – Iran

mehransazeh6556654

mehransazeh399944

mehransazeh9892332

mehransazeh488832

mehransazeh48883

mehransazeh49993

mehransazeh300002

mehransazeh30004