خط 7 متروی تهران

 ایستگاه کمیل

موقعیت : تهران- ایران

مقیاس : 1:100  – ابعاد  : 2 متر مربع

  Line Seven of Tehran Metro – Komeil Station

Location :Tehran- Iran

کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص

download

گروه سپاسد

IMG_20170514_155230

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

logo

Employer :Khatamolanbya head Quarters –Sepasad Group

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazeh0644

mehransazeh0886

mehransazeh_0826

mehransazeh_0823

mehransazeh_0803

mehransazeh_0799

mehransazeh_0794

meehransazeh_0863

mehransazeh_0891

mehransazeh_0937

mehransazeh_0990

mehransazeh_0957

mehransazeh_1082

mehransazeh_1092

mehransazeh_1111

mehransazeh157

mehransazeh00054