تصفیه خانه صنعتی بردسیر

 موقعیت : بردسیر- کرمان – ایران

مقیاس : 1:200  – ابعاد  :1.8متر مربع

Scale Model of  Bardsir Industrial wastewater treatment

Location :  Bardsir – kerman – Iran

کارفرما : شرکت آبسان پالایش

مدل میکرز: شرکت مهران سازه تحکیم مبنا

Employer : ABSUN PALAYESH Co

Modelmakers: Mehransazeh Tahkim Mabna

mehransazehM_5054

mehransazehM_5177

meheravsazeM_5209 - Copy

mehransazeh_5226 - Copy

mehransazeh_5237 - Copy

mehransazeh_5241 - Copy

mehransazeh_5276

mehransazeh_5282 - Copy